Apotek 1

Nå kan du bestille medisiner på nett i Norge.

Klikk her for å besøke apoteket

Vitus apotek

Bestill dine reseptpliktige medisiner hos Vitus Apotek.

Klikk her for å besøke apoteket

Sydenapoteket

Trenger du medisiner levert til Gran Canaria, Costa Blanca eller Costa Del Sol?

Klikk her for å besøke apoteket

Om angstdempende medisiner/sovemedisiner. Om medisiner for angst.
Informasjon om angstdempende medisiner. Sliter du med angst? Les om angst og medisinering her.

Angstdempende medisiner/Angstdempende/Medisiner mot angst.
PREPARAT VIRKESTOFF LEGEMIDDELFORM
Apodorm Nitrazepam Tabletter
Melatonin Melatonin Kapsler
Phenergan Prometazin Tabl./Injeksjon
Rivotril Klonazepam Tabl./dråper
Stilnoct Zolpidem Tabletter
Vallergan Alimemazin Tabl./mikstur
Zopiclone Zopiklon Tabletter
Barbital Barbital(Diemal) Tabletter
Dormicum Midazolam Injeksjon
Flunipam Flunitrazepam Tabletter
Heminevrin Klometiazol Kapsler
Imovane Zopiklon Tabletter
Mogadon Nitrazepam Tabletter
Rohypnol Flunitrazepam Tabletter
Skopolamin Skopolamin Injeksjon
Hva brukes angstdempende medisiner for?
Medisinene kalles også for hypnotika og brukes som kortidsbehandling for søvnløshet. De brukes ved vansker med å falle i søvn eller mot for tidlig oppvåkning. Medisinene roer deg ned og gjør deg søvnig spesielt hvis du også er engstelig.

Visste du at det finnes naturlig medisin for angst & depresjon som ikke finnes i Norge men som kan bestilles fra utlandet? 5-HTP finnes i all protein, slik at det vil hjelpe hvis du øker ditt proteininntak.
Klikk her for å bestille 5-HTP!
Hvordan virker de mot angst?
Søvn reguleres hovedsakelig av 3 faktorer. Disse er våkenhetslengde, døgnrytme og vaner/atferd. De fleste sovemedisinene påvirker våkenhetslengden mens et middel, Melatonin, normaliserer døgnrytmen. Legemidlene tilhørter ulike kjemiske grupper. Apodorm (som også selges under navnet Mogadon) og Rivotril er benzodiazepiner. De har muskelavslappende og krampeløsende effekt i tillegg til å fremme søvn. I hjernen produseres en substans som kalles GABA. GABA hjelper til med å roe ned hjerneaktiviteten og legemidlene gjør at GABA virker bedre. Zopiclone (som også selges under navnet Imovane) og Stilnoct ligner men skiller seg likevel fra benzodiazepinene. De virker også over signalstoffet GABA men mangler en muskelavslappende og krampeløsende effekten. Dermed oppnås en mer målrettet søvneffekt. Dette gjelder spesielt Stilnoct.

Phenergan og Vallergan er antihistaminer som i hovedsak tilhører våre viktigste legemidler mot allergi. Enkelte antihistaminer har tillegseffekter og virker kløestillende, forebyggende mot reisesyke og ikke minst søvndyssende. De brukes derfor som angstdempende medisiner. Melatonin er ikke på markedet i Norge men kan skaffes på spesiell søknad. Stoffet påvirker døgnrytmen og brukes forsøksvis på søvnløshet som har sammenheng med døgnrytmeforstyrrelser. Virkningen er den samme som man oppnår med lysbehandling.


Når skal jeg ta dem for å kvitte meg med angst?
Som anvist av legen. De fleste preparatene tar vanligvis en halv time før leggetid. Fluniatrazepam/Rohypnol virker imdlertidig uhyre fort og tas på sengekanten. Rivotrildosen fordeles gjerne på 2-3 enkeltdoser pr. dag for å oppnå både den generelt beroligende og samtidig søvndyssende effekten dette preparatet har. Rivotril er og omtalt i pasientbrosjyren om stabiliserende medisiner. Spesielt Vallergan trenger litt lengre tid for å kunne virke og tas gjerne 1-2 timer før sengetid, mens Phenergan tas 1/2 - 1 time før.

Hvordan skal de tas?
Alle tablettene i denne gruppen er laget som vanlige tabletter og kan knuses ved behov. De svleges vanligvis hele med 1/2 glass vann mens du står oppreist. Et preparat, Heminevrin, brukes unntaksvis som sovemedisin hos urolige eldre. Heminevrin er laget som kapsler. Disse skal svelges hele. Flytende preparater skal tas med måleskje som fås på apoteket. RIst flasken godt før bruk.

Hvor lang tid skal jeg ta dem?
Angstdempende medisiner er generelt betegnet for kortidsbruk og behandlingstiden vil variere med behovet til den enkelte. angstdempende medisiner av benzodiazepintypen er lite giftige men mister virkningen etter bruk av lengre tid. De skal derfor tas i så lav dose som mulig over kortest mulig tid.

Kan jeg bli avhengig av angstdempende medisiner?
Vannedannende:
Angstdempende medisiner av benzodiazepintypen kan gi kroppslig avhengighet hvis de tas regelmessig i mer enn 4 til 6 ukersammenhengende. Du kan få abstinensproblemer om du slutter å ta medisinen, i værste fall kan du få eks angst, høyt stressnivå, panikkanfall, konsentrasjonsvansker , søvnvansker, kvalme, skjelvinger, kramper, svette og smertetokter med stivhet i ansikthode og hals. Symptomene vil ofte komme flere dager etter at du har sluttet å ta medisinen. De kan vare fra en til 3 uker, men kan hos noen også fortsette månedsvis. Også for Zopiclone (Imovane) og Stilnoct er det en viss risiko for tilvenning.

Ikke vannedannende:
Angstdempende medisiner av typen antihistamintypen (Vallergan, Phenergan) gir ingen avhengighet og foretrekkes ofte i behandling av mennesker mede psykiske lidelser. De kan gi tretthet neste morgen. Melatonin er et stoff som lages naturlig i kroppen og gir ikke avhengighet.

Hvilke bivirkninger kan jeg få av angstdempende medisiner?
Apodorm, Mogadon, Flunipam, ROhypnol og RIvotril kan gi søvnighet neste morgen, nedsatt hukommelse og forvirring. Særlig eldre mennesker er utsatt for disse bivirkninger. Økt spytt og slimsekresjon er også vanlig. Disse opptrer gjerne tidlig i behandlingen og er ofte doseavhengige. Det samme gjelder Stilnoct og Imovane (Zoplicone). De to sistenevnet kan også gi bitter smak. Vallergan og Phenergan kan i tillegg gi munntørhet og hodepine, lett svimmelhet og nesetetthet. Det finnes andre men sjeldne bivirkninger.

Kan jeg kjøre bil med angstdempende medisiner?
angstdempende medisiner gjør deg svært trett og du bør derfor ikke kjøre bil.

Kan jeg legge på meg av dem?
Nei.

 

JustAnswer.com

 


Kan jeg drikke alkohol med angstdempende medisiner?
Angstdempende medisiner kan forsterke virkningen av alkohol med økt tretthet og reduksjon i refleksjonstid og reflerkser som følge. Det bør dermed ikke kombineres. Å drikke fordi man har angst hjelper kanskje der og da men er skadelig frem i tiden og kan øke angst.
Er det mat eller drikke jeg bør unngå?
Nei.

Vil legemidlet innvirke på andre medisiner jeg tar?
Det er lite fare for innvirkning på andre medisiner du måtte ta samtidig.

Kan kvinner bruke medisinen når de er gravide?
Apodorm, Flunipam, Rivotril og Rohypnol passerer morkaken. En er derfor nølende med å bruke dem i svangerskapet. Men dosen og graden av sykdom vil være avgjørende. Det advares pga av meget begrenset erfaring mot bruk av Imovane(Zoplicone) og Stilnoct og legemidlene bør derfor unngås. Det samme gjelder Vallergan. Phenergan er midlet som foretrekkes.

Kan kvinner ta p-piller samtidig?
Ja.

angstmedisin Visste du at det finnes naturlig medisin for angst & depresjon som ikke finnes i Norge men som kan bestilles fra utlandet?5-HTP finnes i all protein, slik at det vil hjelpe hvis du øker ditt proteininntak.
Klikk her for å bestille 5-HTP!
Kan kvinner amme?
Ja. Kombinasjon av Imovane derimot med Stilnoct og amming bør unngås pga av begrenset erfaring ved gjentatt dosering. Risikoen for barnet ved bruk av enkelt doser av Stilnoct vurderes som liten.

Må jeg ta blodprøver?
Nei.

Angstdempende medisiner (Info om medisin til behandling av angst) Klikk her for å lese om det

Antidepressiva medisiner (Info om medisin for depresjon) Klikk her for å lese om det

Antipsykotisk medisin (Info om medisin for psykose) Klikk her for å lese om det