Apotek 1

Nå kan du bestille medisiner på nett i Norge.

Klikk her for å besøke apoteket

Vitus apotek

Bestill dine reseptpliktige medisiner hos Vitus Apotek.

Klikk her for å besøke apoteket

Sydenapoteket

Trenger du medisiner levert til Gran Canaria, Costa Blanca eller Costa Del Sol?

Klikk her for å besøke apoteket

Om antidepressive medisiner/antidepressiva. Om medisiner for depresjon.
Informasjon om antidepressive medisiner. Sliter du med depresjon? Les om depresjon og medisinering her. Føler du deg deppa? Deprimert? Du kan lide av en depresjon, les nedenfor informasjon om medisiner mot depresjon.

Antidepressive medisiner/Antidepressiva/Medisiner for depresjon
Hva heter de antidepressive medisinene/antidepressiva og
hva er de virksomme stoffene som kurerer depresjon?

PREPARAT VIRKESTOFF LEGEMIDDELFORM TYPE
Anafranil Klomipramin Tabletter Eldre
Klomipramin Klomipramin Tabletter Eldre
Noritren Norttriptylin Tabletter Eldre
Sarotex Amitriptylin Tabletter,sprøyte Eldre
Sarotex Retard Amitriptylin Depotkapsler Eldre
Sertofren Desipramin Mikstur/Tabletter Eldre
Sinequan Doxepin Kapsler Eldre
Surmontil Trimipramin Mikstur, tabletter Eldre
Tofranil Imipramin Tabletter Eldre
Tryptizol Amitriptylin Tabletter Eldre
Aurorix Moklobemid Tabletter Ny
Cipramil Citalopram Tabletter Ny
Efexor Venlafaxin Tabletter Ny
Fevarin Fluvoxamin Enterotabletter Ny
Fontex Fluoxetin Tabletter Ny
Nefadar Nefazodon Tabletter Ny
Seroxat Paroxetin Tabletter Ny
Tolvon Mianserin Tabletter Ny
Zoloft Sertralin Tabletter Ny

depresjon Visste du at det finnes naturlig medisin for angst & depresjon som ikke finnes i Norge men som kan bestilles fra utlandet? 5-HTP finnes i all protein, slik at det vil hjelpe hvis du øker ditt proteininntak.
Klikk her for å bestille 5-HTP!

Det er vanlig å dele dem i 2 hovedgrupper, eldre typer som også kalles tricykliske antidepressive medisiner og ny type. De nye varierer mer i virkemåte som de eldre, men har færre bivirkninger. Av denne grunn foretrekkes de til eldre personer, spesielt hvis de samtidig lider av hjertesykdom.
ELDRE TYPE NY TYPE
Svært effektive Like effektive som eldre typer
Kan gi sterke bivirkninger Gir svakere bivirkninger
Giftige for hjertet i store doser Lite giftig for hjertet i store doser
Noen gir tretthet/andre ikke Noen gir tretthet/andre ikke
Hva brukes antidepressive medisiner/piller for?
De brukes for å bedre sinnstilstanden hos personer som føler seg alvorlig nedtrykt og deprimert, som lider av depresjon. De brukes også for å dempe angst og spenningstilstander, f.eks panikkangst. Forsøksvis brukes de mot tvangshandlinger, som f.eks overdreven vasking og ved spiseforstyrrelser. I mindre doser brukes enkelte av dem som sovemiddel, selv om virkningen varierer. De brukes også ved smertefulle muskellidelser, særlig hvis disse ledsages av angst og depresjon.

Hvordan virker de mot depresjon?
Vi vet at forskyvning i balansen av kjemiske stoffer i hjernen kan skje ved depresjoner. Akkuratt hvordan antidepressive medisiner virker er bare delvis kjent, men vi regner med at medisinene hjelper til med å normalisere den kjemiske balansen. Dermed dempes eller fjernes følelsen av tomhet og fortvilelse, dårlig apetitt, urolig søvn og andre kjente depressive symptomer.

Når skal jeg ta de antidepressive medisiner/piller ?
Som anvist på pakningen. Det viktigste ved dosen er at antall tabletter pr døgn blir riktig fra dag til dag. Fordelingen i løpet av dagen på en eller to doser spiller mindre rolle på grunn av den lange virketiden. Prøv likevel å ta tablettene til samme tid hver dag og gjerne til måltid, siden det ikke er noe problem å ta dem hverken til eller mellom måltider. Preparatene Sarotex, Sinquan og Surmontil av eldre type og Tolvon av ny type er blant dem som gir utpreget tretthet. Hvis bruksanvisningen angir å ta dem en gang daglig, velg da sengetid, siden de kan hjelpe deg med å få sove.

Hvordan skal tablettene for depresjon tas?
Vanlige tabletter kan knuses eller tygges, men skal helst svelges hele med minst 1/2 glass vann mens du står oppreist. Dette for å være sikker på at de når magesekken og ikke setter seg fast i halsen. Noen av middlene er av ulike grunner laget som enterotabletter eller depotkapsler, blant annet for å oppnå jevnere blodkonsentrasjon. Dette betyr at de ikke må knuses eller tygges. Mikstur: Skal tas med måleskje som fås på apoteket. Rist flasken godt før bruk for å forhindre at legemiddelet synker til bunns og forårsaker at du får for lav dose i begynnelsen og for høy dose mot slutten av flasken.

Hvor lang tid skal jeg ta dem?
Dette må du ta opp med din lege siden både virkningen og dosen varierer fra person til person. Det er mest vanlig å ta antidepressive medisiner like lenge som en ubehandlet depresjon ville ha vart, det vil si ca. et halvt år. Noen må ta dem lengre enkelte i flere år for å forebygge ny depresjon.

Hvor lang tid tar det før de virker mot depresjon og hvorfor varierer dosene?
Virkningen kommer gradvis og det tar vanligvis minst 2 uker før du merker forandring på sinnstemningen din og enda 2-4 uker før virkningen blir maksimal. Det kan bli nødvendig for legen å justere dosen slik at den passer for deg. Men dosene varierer fra person til person fordi vår evne til å ta opp og skille ut legemidlet varierer. Eldre mennesker trenger oftere mye lavere doser enn yngre. Av og til virker ikke legemidlet. Da kan et annet middel eller en kombinasjon av 2 antidepressive medisiner forsøkes. Antidepressive medisiner av eldre type kan være giftige hvis de brukes feil. Dette gjelder i mindre grad de nye.

 

JustAnswer.com

Hvordan merker jeg at de antidepressive medisinene/piller fungerer mot depresjon?
Ofte registrerer personene rundt deg forandringen før du merker dem selv. Gradvis vil du kunne føle deg mindre tung og initiativløs. Dette kan føre med seg uro og angst til å begynne med for følelsen av håpløshet kan samtidig være like sterk. Du kan bli svært trett og døsig av noen av de antidepressive medisinene, særlig de første 2 - 3 dager. Men så glir vanligvis trettheten over. De som er preget av angst, uro og søvnproblemer kan oppleve denne virkningen som positiv siden de faller enklere til ro og sover bedre. Andre oppfatter dette som en plagsom bivirkning Etter ca. 2-3 uker merker de fleste at humøret bedrer seg. Selvmordstanker kan forsvinne og livet blir igjen verdt å leve uten depresjon. Men virkningen kommer gradvis for disse medisinene er ingen lykkepiller. Det er denne virkningen vi regner som den antidepressive virkningen.
Kan jeg bli avhengig av antidepressive medisiner?
Nei, men hvis du slutter brått med dem etter minst 8 ukers bruk kan du få noen milde tilvenningssymptomer. Disse er f.eks svimmelhet, kvalme, uro, svetting , hodepine, uvelhetsfølelse frysninger og søvnforstyrrelser.

htp angstmedisin Visste du at det finnes naturlig medisin for angst & depresjon som ikke finnes i Norge men som kan bestilles fra utlandet? 5-HTP finnes i all protein, slik at det vil hjelpe hvis du øker ditt proteininntak.
Klikk her for å bestille 5-HTP!
Kan jeg slutte brått med dem?
Det er ikke lurt å slutte brått selv om du føler deg bedre. Symptomene på depresjon kan komme tilbake hvis du stopper for tidlig.

Kan jeg legge på meg av dem?
Noen legger på seg av disse antidepressive medisinene. hvis du merker til slike problemer kontakt legen din.

Kan jeg drikke alkohol når jeg tar antidepressive medisiner?
Du kan med kombinasjon av alkohol bli enda trettere og dette kan redusere refleksene og reaksjonsevnen din ytterligere. Sammenblanding er derfor generelt uheldig.

Er det mat eller drikke jeg bør unngå?
Nei. Bortsett fra alkohol er det ingen fare med mat eller drikke.

Vil de innvirke på andre medisiner jeg tar?
Det er lite sansynlig for at du får problemer med legemiddler av eldre type, selv om du tar andre medisiner. Vær likevel nøye med å fortelle legen din om hvilke mediisner du tar.

Kan kvinner bruke medisin når de er gravide?
Her vil dose og graden av sykdom være avgjørende. Det har ikke vært rapportert forsterskader i de første 3 måneder av svangerskapet med tricykliske antidepressive medisiner (eldre type).Vanligvis anbefales kvinner å slutte gradvis med medisinene i de siste ukene før fødselen fordi det er rapportert bivirkninger på nyfødte barn. De nye middlene bør unngås fordi de er for lite undersøkt.

Kan kvinner ta p - piller samtidig?
Ja.
Må jeg ta blodprøver?
Det kan bli aktuelt å ta blodprøvber for å justere dosen din. Som regel er dette bare aktuelt i de første ukene av behandlingen.

 

Angstdempende medisiner (Info om medisin til behandling av angst) Klikk her for å lese om det

Antidepressiva medisiner (Info om medisin for depresjon) Klikk her for å lese om det

Antipsykotisk medisin (Info om medisin for psykose) Klikk her for å lese om det