Apotek 1

Nå kan du bestille medisiner på nett i Norge.

Klikk her for å besøke apoteket

Vitus apotek

Bestill dine reseptpliktige medisiner hos Vitus Apotek.

Klikk her for å besøke apoteket

Sydenapoteket

Trenger du medisiner levert til Gran Canaria, Costa Blanca eller Costa Del Sol?

Klikk her for å besøke apoteket

Om antipsykotiske medisiner/antipsykotika. Om medisiner for psykose.
Informasjon om antipsykotiske medisiner. Sliter du med psykose? Les om psykose og medisinering her.

Hva heter de antipsykotiske medisinene og hva er de virksomme stoffene?
Legg merke til at noen preparater har samme virkestoff men selges under forskjellig navn.

PREPARAT VIRKESTOFF LEGEMIDDELFORM TYPE
Clozapino Clozapin Tabletter Atypisk høydosepreparat
Largactil Klorpromazin Injeksjon/tabletter Høydosepreparat
Leponex clozapin Tabletter Atypisk høydosepreparat
Nozinan Levopromazin Injeksjon/tabletter Høydosepreparat
Seroquel Quetiapin Tabletter Atypisk høydosepreparat
Solian Amisulpirid Tabletter Atypisk høydosepreparat
Truxal Klorprotixen Tabletter Høydosepreparat
Cisordinol (acutard) Zuklepentixol dråper, inj. tabletter Mellomdosepreparat
Cisordinol Depot Zuklepentixol Depotinjeksjon Mellomdosepreparat
Esucos Dixyrizan Tabletter Lavdosepreparat
Fluanxol Flupentixol Tabletter Lavdosepreparat
Fluanxol Depot Flupentixol Depotinjeksjon Lavdosepreparat
Haldol Haloperidol Inj., tabletter Lavdosepreparat
Haldol Depot Haloperidol Depotinjeksjon Lavdosepreparat
Risperdal Risperidon Mikstur, tabletter Atypisk lavdosepreparat
Siqualone Flufenazin Tabletter Lavdosepreparat
Siqualone Decanoat Fluefenazin Depotinjeksjon Lavdosepreparat
Stemetil Proklorperazin Supp, tabletter Lavdosepreparat
Trilafon Perfenazin Dråper., injeksjon, depotttabl/tabl. Lavdosepreparat
Trilafon Dekanoat Perfenazin Depotinjeksjon Lavdosepreparat
Zeldox Ziprasidon Inj.,kapsler Atypisk lavdosepreparat
Zyprexa Olanzapin Tabletter, smeltetabletter Atypisk lavdosepreparat
Sju preparater skiller seg ut og kalles ATYPISKE antipsykotiske medisiner. To av disse (Clozapin & Leponex) vil få spesiell omtale i eget kapittel. De fem andre (Risperdal , Seroquel, Solian, Zeldox og Zyprexa) blir omtalt i dette kapittelet. Et preparat, Serdolect, var på markedet en kort stund, men ble midlertidig trukket tilbake fordi det kunne gi rytmeforandringer i hjertet. Spesielt var man redd for å behandle pasienter med hjertesykdom. Enkelte pasienter bruker likevel preparatet fortsatt. Serdolect er ikke tatt med i tabellen over, men beskrivelsen i dette heftet omfatter også Serdolect.

HØYDOSEPREPARATER LAVDOSEPREPARATER
Sterkt beroligende Mindre beroligende
Sterkt søvndyssende Gir mindre tretthet
Døgndosen gjerne over 100mg Døgndose
Tabellen over gjelder spesielt de gamle preparatene, samt de atypiske legemiddlene Clozapin & Leponex.

Hva brukes antipsykotiske medisiner (nevroleptika) for?
De brukes først og fremst ved alvorlige sinnslidelser med psykotiske symtpomer. Så godt som alle psykoser starter med milde symptomer. Får symptomene utvikle seg over lang tid uten behandling kan resultatet bli en kronisksykdom med langvarig og vanskelig behandling. Det gjelder derfor å komme i gang med behandlingen så tidlig som mulig. I små doser kan disse medisinene redusere angst og spenningstilstander. Enkelte av dem brukes mot søvnforstyrrelser, men nå foretrekkes som regel andre sovemedisiner. Antipsykotiske medisiner brukes også mot smerte, evt. i kombinasjon med andre smertestillende midler, for å øke effekten av disse.
depresjon


Visste du at Niacin hevdes å kunne kurere
schizofreni og psykose? B-vitaminer lagres ikke i kroppen, men skilles ut gjennom urin og svette. Daglig tilførsel gjennom kosten er derfor spesielt viktig.

KLIKK HER FOR Å BESTILLE NIACIN
(B 3 vitamin) i store doser!

Hvordan virker de antipsykotisk medisinene?
Vi vet at forskyvning i balansen av kjemiske signalstoffer i hjernen kan skje ved psykoser. Eks. på slike signalstoffer er serotonin, dopamin og noradrenalin, som hver på sin måte har med overføringer av impulser i sentralnervesystemet å gjøre. Akkuratt hvordan antipsykotiske medisiner påvirker disse er bare delvis kjent men vi regner med at medisinene hjelper til med å normalisere den kjemiske balansen. Dermed dempes eller fjeernes tankeforstyrrelser, vrangforestillinger, angst og andre psykosesymptomer.

Når skal jeg ta de antipsykotiske medisinene?
Som an vist av legen. Det viktigste ved dosen er at antallet tabletter pr. døgn blir riktig fra dag til dag: Fordelingen i løpet av dagen på en eller to doser spiller mindre rolle, på grunn av den lange virketiden. Prøv likevel å ta tablettene til samme tid hver dag og gjerne til måltid siden dette er enklere å huske. De kan nemlig tas både til og mellom måltider. Høydosepreparatene kan gi utpreget trøtthet. Hvis bruksanvisningen angir å ta dem en gang daglig, velg da ved sengetid siden de kan hjelpe deg til å få sove.


Hvordan skal de tas?
Vanlige tabletter kan knuses eller tygges men skal helst svelges med 1/2 glass vann mens du står oppreist. Dette for å være sikker på at de når magesekken og ikke setter seg fast i halsen. Noen tabletter er ovetrukket med en hinne av f.eks gelatin, for å gjøre dem lettere å svelge eller fordi virkestoffet i tablettene kan gi allergi ved håndtering. Kunn ett preparat, Trilafon prolongatum er laget som depottabletter for å oppnp jevnere blodkonsentrasjon. Kapsler skal vanligvis svelges hele. Ved svelgevansker kan de åpnes og innholdet tas ut. Flytende medisiner skal tas med måleskje som fås på apoteket,. Rist flaska godt før bruk for å forhindre at legemiddelet synker til bunns og forårsaker at du får for lav dose i begynnelsen og for høy dose mot slutten av flasken.

Hvor lang tid skal jeg ta dem?
Dette må du ta opp med legen siden både virkningen og dosen varierer fra person til person. Noen må ta dem i måneder og kanskje år. Antipsykotiske medisiner helbreder ikke, men kan fjerne symptomene ved lidelsen din så lenge du brukeer medisinen.De kan derimot forebygge tilbakefall av ny sykdom og holde deg sykdomsfri.

Hvor lang tid tar det før de virker og hvorfor varierer dosene?
Virkningen kommer gradvis og det tar vanligvis minst 2 uker før du merker forandring på sinnsstemningen din og enda 2-4 uker før virkningen blir maksimal. Vi skiller gjerne mellom akutt og forebyggende behandling. Dosen du får i akutt sykdomsfase er gjerne høyere enn i forebyggende og vedlikeholdsbehandling. Antipsykotiske medisiner er ikke giftige hvis de brukes som foreskrevne av legen. Men dosen varierer fra person til person fordi vår evne til å ta opp og skille ut legemidler varierer.

Hvordan merker jeg at de virker?
Ofte registrerer personene rundt deg forandringene før du merker dem selv. Etterhvert vil du antageligvis føle deg roligere og være mindre redd. Du vil f.eks kunne merke at det blir lettere å konsentrere seg, tenke sammenhengende og snakke med andre. Dette kan gjøre det enklere å gjennoptahusarbeid, jobb eller skole. Sinne og fortvilelse kan bli svakere og kanskje forsvinne helt. Det går kanskje lengre tid mellom hver gang du hører stemmer eller du føler deg mindre forfulgt og styrt av andre. Energi, initiativ og lysten til å gjøre ting vender tilbake. Du faller lettere i ro, uten å falle til søvn. Søvnkvaliteten bedrer seg gjerne også på sikt. Ved oppstart av behandlingen kan du bli trett, stiv og initiativløs med økt sovetrang. Denne virkningen er gjerne sterkest i begynnelsen av behandlingen og avtar etterhvert. Lavdosepreparatene gir generelt mindre tretthet enn høydosepreparatene.

Kan jeg bli avhengig av antipsykotiske medisiner?
Nei. Det er ingen tilvendigngsfare ved bruk . Men hvis du slutter brått med dem etter å ha brukt dem i 8 uker eller mer kan du få noen milde men ubehagelige tilbaketrekkningssymptomer. Disse er f.eks svimmelhet, kvalme, svetting, uro, hodepine, uvelhetsfølelse, frysninger og søvnforstyrrelser.
Hva gjør jeg hvis jeg glemmer å ta medisiner?
Start opp igjen med en gang du husker det og fortsett som før. Hvis du tar en dose morgen og kveld og f.eks glemmer morgendosen kan du gjerne ta begge dosene om kvleden slik at du får den døgndosen du skal ha. Men ikk eprøv å ta igjen det forsømte hvis du har glemt to eller flere doser for da kan du få økte bivirkninger. Hvis du synes det er vanskelig å huske dosen spør farmasøyten på apoteket, legen eller sykepleieren om det.

depresjon
Visste du at Niacin hevdes å kunne kurere
schizofreni og psykose? B-vitaminer lagres ikke i kroppen, men skilles ut gjennom urin og svette. Daglig tilførsel gjennom kosten er derfor spesielt viktig.

KLIKK HER FOR Å BESTILLE NIACIN
(B 3 vitamin) i store doser!

 

JustAnswer.com

Hvilke bivirkninger kan jeg risikere å få?
Mange opplever ingen eller få bivirkninger av disse antipsykotiske medisinene. Men for noen har denne gruppen legemiddler ufarlige men til dels plagsomme bivirkninger som ofte henger sammen med høy dose. Tretthet er vanligst. Blir trettheten for plagsom kan du ta hele dosen om kvelden. Kribling og uro i hender og føtter og uklar tale kan forekomme. Men viktigst er kanskje en svekket evne til følelsesmessig opplevelse, samtidig som du kan kjenne deg "stiv og låst" og få en trippende gange. Langvarig behandling og eller store doser kan gi rykninger i ansikts og tungemuskulaturen noe som kan bedres ved å redusere dosen. Legen kan forordne en gruppe legemiddler (antiparkinsonmidler) for å forminske disse bivirkningene. Antiparkinsonmidler skal bare brukes en kort periode.

De atypiske antipsykotiske medisinene (Clozapin, Leponex, Serdolect, Seroquel, Solian, Zeldox og Zyprexa) tåles bedre og har mindre tendens til å gi bivirkninger og rykninger.Til gjengjeld kan noena v de atypiske antipsykotiske medisinene gi økt apetitt med større eller mindre vektøkning til følge. Dette gjelder spesielt Clozapin, Leponex og Zyprexa.

Kan jeg kjøre bil med dem?
Ja, selv om de gir trøtthet så vil det vta etter hvert.

Kan jeg legge på meg av antipsykotiske medisiner?
Noen legger på seg av antipsykotiske medisiner. Vektøkning er sett spesielt hos høydosepreparater samt Clozapin, Leponex og Zyprexa. Hvis du merker slike problemer ta det opp med legen neste gang.

Kan jeg drikke alkohol når jeg tar antipsykotiske medisiner?
Ved kombinasjon av alkohol og antipsykoitske medisiner kan du bli enda mer trett og dette kan nedsette dine funksjoner refleksene og reaksjonsevnene dine betydelig. Sammenblanding er derfor generelt uheldig.

Er det mat eller drikke jeg bør unngå?
Høyt sigarettforbruk og store doser kaffe (f.eks 10-20 sigaretter + 10-20 kopper daglig) har vist å redusere virkningen av lavdosepreparatene i den grad at justering av dosene kan bli nødvendig.

Vil det innvirke på andre medisiner jeg tar?
Det er lite sansnynlig at du vil få problemer selv om du tar andre medisiner. Vær likevel nøye med å informere din lege om alle medisinene du tar.

Kan kvinner bruke medisinen når de er gravide?
Her vil dosen og graden av sykdommen være avgjørende. Hvorvidt du bør bruke antipsykotiske medisiner når du er gravid må du drøfte nøye med din lege.

Kan kvinner ta p-piller samtidig?
Ja.

Kan kvinner amme med antipsykotiske medisiner?
Dette avhenger av sykodmmens grad og varighet. Noe legemiddel går over i morsmelk. Derfor fraråder vi vanligvis amming ved antipsykotiske doser. Ved langvarig sykdom kan det likevel være aktuelt å amme.

Må jeg ta blodprøver?
Det kan bli aktuelt å ta blodprøver for å justere dosen din. Blodprøve tas oftest på morgenen før morgendosen. Som regel er dette bare aktuelt i de første ukene ved behandlingen.

Angstdempende medisiner (Info om medisin til behandling av angst) Klikk her for å lese om det

Antidepressiva medisiner (Info om medisin for depresjon) Klikk her for å lese om det

Antipsykotisk medisin (Info om medisin for psykose) Klikk her for å lese om det