Apotek 1

Nå kan du bestille medisiner på nett i Norge.

Klikk her for å besøke apoteket

Vitus apotek

Bestill dine reseptpliktige medisiner hos Vitus Apotek.

Klikk her for å besøke apoteket

Sydenapoteket

Trenger du medisiner levert til Gran Canaria, Costa Blanca eller Costa Del Sol?

Klikk her for å besøke apoteket

Vitamin B1:

Den kinesiske medisinboken Neiching beskrev i år 2697 f.Kr. debn sykdommen som senere ble kalt beri-beri. Først i 1911 lyktes det en engelsk forsker ved navn Fubnk å isolere et stoff fra riskli som inneholdt nitrogen og som motvirket sykdommen. Han så at stoffet var nødvendig for liv (vita-) og at det inneholdt en aminogruppe (amin). Dermed var ordet vitamin født. Stoffet var vitamin B1 eller tiamin som det også kalles. Det er et vannløselig vitamin som inngår i B vitamingruppen.

Tiaminet er følsomt for høye temperaturer i basisk pH. Det betyr at det ikke finnes mye tiamin igjen i næringsmiddler som kokt kjøtt, kokte grønnsaker eller bakt brød. Dessuten finnes det en hel del andre stoffer som reduserer opptaket av tiamin. Blant annet finnes antitiaminfaktorer som tiaminaser i rå fisk, som riktig nok ødlegges når fisken tilbredes. Andre stoffer er polyhydroxyfenolene som koffeinsyre, klorogensyre og tanniner som finnes i kaffe, te og visse frukter og grønnsaker som blåbær solbær, rosenkål, rødkål ogbetelnøtter, en plante som er vanlig i sør-øst Asia og India og som tygges som nytelsesmiddel. Til forskjell for tiaminasene i rå fisk er polyhydroxyfenolene ikke varmefølsomme. Kaffen vi drikker eller rosenkålen vi koker inneholder alså fremdeles stoffer som påvirker tiaminopptaket , iallfall så lenge vi drikker eller spiser polyhydroxyfenolene. Alkohol hindrer også opptaket av vitamin B1.

KLIKK HER FOR Å BESTILLE B1

En voksen kropp inneholder ca. 30 mg. tiamin med høye konsentrasjoner i hjerte, lever og hjerne. Av kroppens tiamin finnes 50% i skjelettmusklene.

Funksjoner:

Tiamin har en viktig funksjon i nervesystemet og transporterer karbondioksid vekk fra vevet. Tiamin fungerer også som et unnværlig koenzym i vevets oksygenomsetning. Det forsyner med andre ord cellene våre med stoffer som brukes i sitronsyresyklusen, en prosess i cellen som er en del av stoffskiftet. Tiamin er derfor nødvendig for å forbrenne fett, protein og alkohol. Sin viktigste funksjon har tiamin i karbohydratoromsetningen, der den medvirker ved omdanningen av pyruvat til acetyl- CoA. Acetyl-CoA er en nøkkelsubstans i stoffskiftet. Uten at dette stoffet dannes ville stoffskifte ikke fungere.

Fysisk aktive mennesker trenger tiamin i større mengder enn andre som ikke trener like hardt.

Mangel og mangelsymptomer:

I vår del av verden forekommer tiaminmangel sjelden i de fleste samfunnsgrupper. Men opptaket av tiamin hindres effektivt av alkohol. En kombinasjon av dårlige kostvaner og minsket tiaminopptak gjør at alkoholikere vesentlig oftere lider av tiaminmangel enn andre grupper. Tilstanden kalles Wernicke-Korsakoff og symptomene er blant annet ukontrollerbare øyebevegelser og en viss mental påvirkning i form av forvirring, apati og hukommelsessvikt.

Det første i kroppens om skades ved tiaminmangel er karbohydratoomsetningen og i den tredje verden er denne sykdommen kjent som mangelsykdommen beri beri. De første symptomene som opptrer når tiaminmengdene i kroppen synker er irritasjon, hodepine, mage og tarmproblemer og tretthet. Ved alvorlig mangel opptrer tap av muskelmasse, ødem (væskeansamlinger) uregelmessig hjerterytme, lammelse i bein og føtter, forvirring og forstørret hjerte.

Som nevnt i innledningen hemmes opptaket av tiamina v såkalte antitiaminfaktorer (ATF) i næringsmiddler. Tannin er en av de og tannin finnes i kaffe of te. Det betyr at å drikke kaffe eller te men også å tygge teblader eller betelnøtter som er vanlig i andre land kan gi tiaminmangel. Tanninets ødeleggende reaksjon på tiamin blir enda verre hvis næringsmidlet også inneholder kalsium og magnesium som for eksempel nøtter gjør. Heldigvis beskytter vitamin C i frukt og grønnsaker tiaminet mot påvirkningne fra kalsium og magnesium og kroppens tiaminnivåer kan altså forbedres ved at man spiser mer vitamin C. Opptaket av tiamin minsker også ved mangel på folat eller protein.

Spesielt utsatte grupper er ved siden av kroniske alkoholikere , gravide kvinner som får for lite næring, diende spedbarn hvis mødre får for lite tiamin og mennesker hvis basisernæringen består av polert ris. Hvis man samtidig spiser mat som inneholder antitiaminfaktorer blir situasjonen selvfølgelig enda verre.

KLIKK HER FOR Å BESTILLE B1

Hard fysisk trening og feber øker tiaminbehovet. Ungdom er en gruppe som har en økt tendens til å utvikle tiaminmangel både fordi de har et stort tiaminbehov og fordi de ofte spiser ufornuftig.

Dialysepasienter som får næring tilført gjennom slange direkte inn i blodet og hjertepasienter som får legemiddler som inneholder flurosamid, risikerer å utvikle tiaminmangel.

Det laveste inntaket man over tid anses å kunne klare seg på uten å utvikle mangel er 0,6 mg for menn og 0,5 mg for kvinner.

Dagsbehov:
Det anbefalte dagsbehovetfor menn opp til 30 år er1,5 mg, opp til 60 år 1,4 mg, opp til 74 år 1,3mg og over 75 år 1,2 mg. For kvinner opp til 30 år er det anbefalte inntaket 1,1mg og fra 60 år og oppover 1,0 mg.

Kilder:
Tiamin finnes i mange næringsmiddler både animalske og vegetabilske. De beste kildene er imdlertidig gjær, flesk og belgvekster. Men også innmat, hele korn, nøtter, melk, frukt og grønnsaker er gode kilder.

Tiamin og prestasjon:
Siden tiamin er invelvert i så mange prosesser i nærings- og energiomsettningen trenger vi mer av det jo mer vi trener og jo mer næring vi omsetter- Antakelig får vi likevel i oss det vi behøver fordi vi spiser en større matmengde.

Som tilskudd:
For enkelte mennesker kan et tilskudd være på sin plass. Stressede mennesker, eldre og alkoholikere kan trenge ekstra tiamin. En En person som er fysisk meget aktiv kan godt ta tiamin for sikkerhetens skyld siden en eventuell mangel vil dempe prestasjonen. Dessuten vil en mangel-situasjon selvfølgelig påvirke helsen negativt. Men et overdrevent inntak gjør ingen nytte verken for helsen eller for prestasjonen. En den forskning hevder at tiamin kan gjøre restitusjonen raskere. Flere rapporter hevder imiddlertid at et tilskudd med høyt tiamininnhold ikke har noen som helst positiv effekt verken på prestasjonsevnen eller restitusjonen. Derfor er det ingen særlig grunn til å ta mer enn et par miligram ekstra pr. dag hvis an ikke er en type som liker å eksperimentere.

Toksisitet:
Overskudd av tiamin skilles ut med urinen. Det finnes ingen eks. på at høye doser av tiamin har ført til toksisitet. Derfor har man ikke satt grenseverdier for dette vitaminet.

Les om Biotin her

Les om Folatfolsyrefolacin her

Les om Niacin/B3 vitamin her (Kjent for å kunne kurere psykiske lidelser)

Les om Pantotensyre her

Les om B1 vitamin her

Les om Vitamin B 2 Riboflavin her

Les om B6 vitamin her

Les om B12 vitamin her

JustAnswer.com


Angstdempende medisiner (Info om medisin til behandling av angst) Klikk her for å lese om det

Antidepressiva medisiner (Info om medisin for depresjon) Klikk her for å lese om det

Antipsykotisk medisin (Info om medisin for psykose) Klikk her for å lese om det