Apotek 1

Nå kan du bestille medisiner på nett i Norge.

Klikk her for å besøke apoteket

Vitus apotek

Bestill dine reseptpliktige medisiner hos Vitus Apotek.

Klikk her for å besøke apoteket

Sydenapoteket

Trenger du medisiner levert til Gran Canaria, Costa Blanca eller Costa Del Sol?

Klikk her for å besøke apoteket

Bipolar lidelse/manisk depressiv lidelse .
Les om bipolar lidelse, manisk depressiv lidelse her.

BIPOLAR LIDELSE

FRA LATINSKE BI (TO) + POLARIS (MOTSATTE PUNKT)

Bipolar lidelse ble tidligere kalt manisk depressiv psykose. Mens schizofreni i enkle vendinger kan beskrives som en forstyrrelse i hvordan en person tenker kan bipolar lidelse kalles en forstyrrelse i hvordan personen føler.

Dette er en vanlig sykdom. Den vil ramme en av 100 på et tidspunkt i livet og omlag dobbelt så mange kvinner som menn. Til enhver tid vil det være omlag 1/3 så mange mennesker med aktive symptomer på bipolar lidelse som med schizofreni. En av årsakene er at man med medikasjon lettere kontrollerer symptomene av bipolar, så bedringen er generelt mye bedre. Mens de psykotiske episodene er belastende og hemmende vil flere med bipolar lidelse fungere godt mellom episodene.

trist lei Visste du at det finnes naturlig medisin for angst & depresjon som ikke finnes i Norge men som kan bestilles fra utlandet? 5-HTP finnes i all protein, slik at det vil hjelpe hvis du øker ditt proteininntak.
Klikk her for å bestille 5-HTP!
BIPOLAR AFFEKTIV LIDELSE

Bipolar effektiv lidelse kaller en det når den syke har to eller flere episoder der stemningsleiet og aktivitetsnivå er betydelig forstyrret. Det kan være hevet stemningsleie eller senket stemningsleie, eller skiftninger mellom disse. Gjentatte episoder av hypomani eller mani klassifiseres som bipolar lidelse.

Under Bipolar lidelse har vi flere klassifikasjoner som:
-Bipolar affektiv lidelse med aktuell episode hypoman
-eller manisk uten psykotiske symptomer
-eller manisk med psykotiske symptomer
-eller det kan være knyttet til depresjon ( se depresjon) og kalles da: Bipolar affektiv lidelse , aktuell episode mild eller moderat depresjoneller
-aktuell episode alvorlig depresjon uten psykotiske symptomer eller
-aktuell episode alvorlig depresjon med psykotiske symptomereller
-aktuell episode blandet,dvs pas har tidligere hatt en episode, hypoman, manisk eller blandet og har nå raske vekslinger mellom maniske og depressive symptomer. Eller Bipolar lidelse i remisjon,dvs pas. har diagnosen fra før, men har p.t. ingen symptomer på affektiv lidelse og har heller ikke hatt det på noen måneder.

 

JustAnswer.com


Noen har en rekke maniske episoder andre har en serie med depressive epsidoder mens andre igjen vil ha alle mulige kombinasjoner. Den maniske epsioden kan vi forstå som et fortvilt desperat forsøk på å holde det triste unna. Hvem har ikke forsøkt å tivnge vekk triste tanker bort ved å gjøre noe annet, kjøpe seg noe nytt f.eks?
Personen opplever sterkt ekstreme stemninger, veldig høyt oppe eller veldig langt nede. vrangforestillinger eller hallusinasjoner kan forekomme. Da vil de som regel være i overensstemmelse med om personen er høyt oppe eller langt nede.

HØYT OPPE:

Ved symptomer på mani kan man:
Føle seg irritert eller opprømt
Snakke veldig fort
Ha mange ideer som aldri gjennomføres.
Noen ganger føle at man ikke kan holde tritt med egne tanker
Ha mindre søvnbehov enn ellers.
Være mer aktiv enn ellers.
Kjøre uforsvarlig.
Være veldig seksuelt ktiv og ukritisk.
Bruke enorme og urealistiske pengebeløp.

LANGT NEDE:
Ved symptomer på depresjon kan man:
Føle seg nedfor være trist engstelig eller nervøs.
Føle for å gråte hele tiden uten noen spesiell grunn.
Miste interessen for ting man vanligvis setter pris på.
Tilbaketrukket.
Sove dårlig, ofte våkne tidlig på morgenen.
Ha problemer med å konsentrere seg om enkle oppgaver.
Enten gå opp eller ned i vekt ha økt eller svekket appetitt.
bevege seg langsomt eller snakke sent.
Tenke seriøst på å ta selvmord, føle seg verdiløs.
Være sikker på at man lider av en fryktelig sykdom
Klage på at det er mye fysisk galt.

Mennesker som har sykluser av nedstemthet etterfulgt av oppstemthet har de klassiske symptomene på en bipolar lidelse. Det vil si at de har symptomer på begge polene av følelser. Noen mennesker har en rekke maniske episoder, andre en rekke depressive episoder, mens andre igjen har alle mulige kombinasjoner.

MANISK EPISODE

Denne diagnosen skal bare brukes ved en enkeltstående episode. En deler opp i hovedsaklig 3 undergrupper:

HYPOMANI kjennetegnes ved en lett hevning av stemningsleiet. En ser økt energi og aktivitet.Mindre behov for søvn. Vedkommende føler seg vel, er ofte kreativ, får unna ting.Ofte mer pratsom enn vanlig med økt fortrolighet.Ofte økt seksuell aktivitet.Det kan enkelte ganger gå over til iritabilitet og inbilskhet men det er ikke hallusinasjoner eller varangforestillinger


MANI UTEN PSYKOTISKE SYMPTOMER
Den syke endrer væremåte,blir mer oppstemt enn vanlig, mindre kritisk når det gjelder sin oppførsel og kan komme opp i situasjoner som man skammer seg over i etterkant. Søvnbehover er enda mindre og den syke lar seg lett distrahere, greier ikke å holde fast et tema lenge om gangen.Overaktiviteten og mangel på søvn sliter ut pasienten.

MANI MED PSYKOTISKE SYMPTOMER

Den syke har de symptomene som er nevnt over, men i tillegg har den syke vrangforestillinger (ofte storhetstanker om seg selv) eller hallusinasjoner (ofte stemmer som snakker til den syke). Ofte er tankene så springende at andre ikke greier å forstå hva den syke mener, slik at vanlig kommunikasjon blir umulig.

Angstdempende medisiner (Info om medisin til behandling av angst) Klikk her for å lese om det

Antidepressiva medisiner (Info om medisin for depresjon) Klikk her for å lese om det

Antipsykotisk medisin (Info om medisin for psykose) Klikk her for å lese om det