Apotek 1

Nå kan du bestille medisiner på nett i Norge.

Klikk her for å besøke apoteket

Vitus apotek

Bestill dine reseptpliktige medisiner hos Vitus Apotek.

Klikk her for å besøke apoteket

Sydenapoteket

Trenger du medisiner levert til Gran Canaria, Costa Blanca eller Costa Del Sol?

Klikk her for å besøke apoteket

Om psykose.
Les om psykose, psykotiske sykdommer.

Om psykose.
Ofte bruker vi vanskelige ord for å beskrive psykiske lidelser. Psykose er et slikt fremmedord. Når vi bruker slike vanskelige ord kan det lett medføre at vi begynner å tro at lidelsen er vanskelig å forstå, og den får et mystisk skjær over seg. Det er derfor viktig å huske at vi snakker om følelsesmessige psykologiske problemer hos mennesker, reaksjoner som kan ramme alle, bare påkjenningen blir stor nok. Nevrose er "lette" psykiske problemer, psykose er "tyngre" psykiske problemer.

depresjon
Visste du at Niacin hevdes å kunne kurere
schizofreni og psykose? B-vitaminer lagres ikke i kroppen, men skilles ut gjennom urin og svette. Daglig tilførsel gjennom kosten er derfor spesielt viktig.

KLIKK HER FOR Å BESTILLE NIACIN
(B 3 vitamin) i store doser!

Kanskje noen som står deg nær har oppført seg rart, på en måte som ikke bare er vanskelig oppførsel. Kanskje har de hørt stemmer inni hodet. Eller de inbiller seg at de blir straffet og spionert på. Kanskje har de sluttet å sove om natten. Eller begynt å unngå folk. Eller er følelsene de viser vanskelige å forstå? Dette er bare noen av symptomene som sammen fører til at legene stiller diagnosen psykose.

Plutselig får psykose en personlig betydning. Det er navnet på den oppførselen som har forvirret oss og skremt oss og av og tilgjort oss sinte. Vi reagerer på forskjellige måter når vi får høre denne diagnosen. Noen ganger fører det til lettelse, det å vite at det i alle fall finnes en grunn til denne oppførselen. Noen ganger gir det en følelse av tap, som vanligvis er større enn lettelsen. Tap av den opprinnelige personen som en gang var glad, vennlig og trygg og som såg ut til å ha en lysende fremtid. Nå er dette en annen, som kanskje er lei seg, engstelig, uforutsigbar og noen ganger urolig. Noen ganger vil vi ha skyldfølelse - Har jeg gjort noe som kan ha forårsaket dette? Hva galt har jeg gjort? Hadde jeg vært en bedre forelder eller partner, bror eller søster, sønn, datter eller venn, så kanskje dette ikke ville ha skjedd.. Disse reaksjonene er svært vanlige og de fleste pårørende har dem. Men fremfor alt så stiller vi spørsmål.. Hva èr egentlig psykose? Hva forårsaket det? Hvordan skal vi fortelle det til andre? Hvordan behandles det? Og hva kan skje på lang sikt? Her skal vi ta opp emnet rundt psykose og prøve å forklare hva psykose er og hva som skjer med den personen som er rammet av psykose.

HVA ER EGENTLIG PSYKOSE?
Hva er psykose.. Enkelt sagt er psykose en forvirringstilstand. I utgangspunktet kan alle mennesker bli så forvirret at det kommer inn under psykosebegrepet, avhengig av livssituasjon og ytre stressfaktorer sett i sammenheng med individuell personlighetsutforming og den måten vi takler stress på. Som så mange andre medisinske utrykk har psykose i sinn opprinnelse to greske ord - psyche (psyxh) som betyr sinn (som i psykologi, studiet av sinnet) og osissom betyr sykdomstilstand (som i trombose som er en sykdom i sirkulasjonssystemet, blodpropp.)

En slik forvirringstilstand oppstår ikke av ingenting eller av seg selv. Nesten alltid forutgås forvirringen, eller sammenbruddet om man vil, av en kortere eller lengre periode med generelle tegn på psykiske problemer. Dette kan være angst, uro, tristhet, tiltaksløshet, isolasjon og andre tegn på psykisk lidelse. Sammenbruddet forutgås ofte også av at sanseintrykkene forandres og forsterkes. Lyder kan bli ubehagelige høye (som f.eks ved en hasjrus) rommet føles mindre osv. Når disse problemene består over tid øker den mentale påkjenningen slikt at vi til slutt får et totalt sammenbrudd med forvirringen eller psykosen som det neste stadium i sykdomsutviklingen. Vi kaller fasen før psykosegjennombruddet for "varselfasen" eller med fremmedordet "prodomalfasen". Den syke vil så gjennomgå en kortere eller lengre periode hvor gan gradvis mister grepet på virkeligheten, en overgangsfase, som er preget av at personligheten føles å gå i oppløsning. I denne fasen befinner man seg i en slags uvirkelighetstilstand.

Alle kan bli alvorlig forvirret som ved en psykose, d.v.s. alle kan bryte sammen, bare presset (stresset) er stort nok. Men, det som er stress for deg er ikke stress for meg, og omvendt. Hvordan vi takler slike typer stress har med den enkeltes personlighet og tidlige erfaringer å gjøre. Vi snakker derfor om opplevd stress som det som er viktig for hvordan vi reagerer. Når noen blir syk på denne måten og mister kontakt med virkeligheten, kalles det en psykotisk opplevelse. Mennesker som har erfart dette kaller det ofte å miste kontrollen, bli gal eller få en følelse av at alt sprenges - noe som kanskje er en bedre beskrivelse!

Med tiden til hjelp og med skikkelig behandling kommer folk seg etter psykotiske episoder. En del vil aldri oppleve det igjen. For dem som opplever en ny episode kalles tiden hvor de føler seg relativt bra for remisjon. Med varierende grad av støtte kan da mange av dem som har enkelte episoder leve et tilfredstillende liv mesteparten av tiden.

PSYKOSE ER MANGE FORSKJELLIGE TING

Symptomene varierer sterkt, og de kan til og med oppleves forskjellig fra en episode til en annen. Symptomene påvirkes forskjellig av medisinering. Symptomene reduseres i varierende grad med behandling og mellom episoder. Psykose kan føre til forandring i følelser, humør og tankegang og kan gi unormale idèer som ofte gjør det vanskelig å forstå personens følelser. Begrepet psykose dekker en rekke beslektede sykdommer (schizofreni, bipolar lidelse og andre).

For å forstå hvordan psykiske lidelser oppstår og utvikler seg, er det greit å vite litt om hvordan menneskets psykologiske mekanismer oppstår.Alle mennesker er fra naturens side utstyrt med visse arvelige egenskaper, det vi til vanlig kaller evner og annlegg. Når vi fødes inn i verden, vil disse evnene og annleggene, i samspill med det miljøet vi vokser opp i, forme oss som mennesker og tilsammen bevirke at vi blir de helt spesielle enkeltindividene vi senere fremstår som. Det er umulig å skille definitivt hva som er arvelig betinget og hva som er miljøbetingede egenskaper. Når et nyfødt barn bruker sansene sine og opplever verden omkring, vil det ikke ha evnen til å skille mellom seg selv og omgivelsene: Alt "flyter" og barnet opplever ingen grenser mellom seg og miljøet okring: "Jeg er verden og verden er meg." Alt dreier seg om å oppnå velvære og babyen er glad hvis han er tørr og lei seg hvis han er våt, glad hvis han er mett og lei seg hvis han er sulten osv. Vi kan forestille oss at barnet på dette stadium har en slags enten-eller-opplevelse. Enten står det bra til eller motsatt, bare elendighet. Etter som barnet vokser til får det en følelse av å være atskilt fra omgivelsene. Iløpet av de første leveårene vil det gradvis oppstå en bevissthet hos barnet om at det er noe eget, at jeg er meg og dere er dere. Opplevelsen av omverden blir mer nyansert og gradvis utvikles det vi kaller for psykologiske mestringsmekanismer (også kalt for forsvarsmekanismer eller motstandsmekanismer). Dette er de psykologiske kvalitetene vi trenger for å leve og videreutvikle oss i en skiftende verden. Som ganske små vil verden fremstå som vond eller god og våre psykologiske mestringsmekanismer vil være tilsvarende, slik at vi oftest betrakter verden fra en enten-eller synsvinkel. De faglige begrepene for dette er benektning og splitting. Det siste betyr enkelt sagt at vi deler verden i enten godt eller ondt.

Etter som årene går vokser vi i modenhet også psykologisk sett. Våre psykologiske mestringsmekanismer blir også voksne. I stedet for å oppleve verden som enten god eller ond ser vi at bildet blir mer nyansert. Vi får også evnen til å fortrenge ting. Dette er helt nødvendig for å overleve som psykologiske vesener, da vi selvsagt ikke kan gå rundt og huske alt vi har opplevd til enhver tid. Vi får på en måte evnen til å sortere ut vesentlig og uvesentlig, samt å se at verden rundt oss er mer nyansert en hva vi opplevde som små barn.I ungdomstiden utfordres denne evnen til å skille mellom "meg" og "omgivelsene" og vi ser at dette kan være en svært vanskelig tid for mange. Gjengmentalitet, mobbeopplevelser osv. setter vårt psykologiske forsvar på prøve. Forhåpentligvis kommer vi oss vel gjennom denne vanskelige fasen og når vi så er 20år vil personligheten være noenlunde utformet.

Dersom følelsene overmanner oss helt og vi blir forvirret vil vi være i grenseområdet til å utvikle en psykose eller forvirringstilstand. Våre psykologiske mestringsmekanismer er da overbelastet og utsatt for for store påkjenninger til at vi klarer å takle dem. Den enedelige forvirringstilstand, eller psykosen, innebærer at akuratt dine psykologiske mestringsmekanismer har møtt påkjenninger som har vært for store for dem. Det stresset vi utsettes for i våre liv vil være svært forskjellig. Hvordan vi reagerer på ulik stress vil også være forskjellig, ut fra hvordan vi er utformet som mennesker. Vi snakker da om individspesifikt stress.

depresjon
Visste du at Niacin hevdes å kunne kurere
schizofreni og psykose? B-vitaminer lagres ikke i kroppen, men skilles ut gjennom urin og svette. Daglig tilførsel gjennom kosten er derfor spesielt viktig.

KLIKK HER FOR Å BESTILLE NIACIN
(B 3 vitamin) i store doser!

HVA ER SYMPTOMENE FOR PSYKOSE?

Et symptom er en merkbar forandring som viser at vi ikke er friske. Det er ikke alltid lett for en person med psykotisk lidelse å gjenkjenne symptomene. Det skyldes at hjernen, som burde oppdage dem, er den delen av kroppen som faktisk er rammet!

("Han gjør så rare ting, noen ganger skjønner jeg ikke hva som foregår inni hodet hans..")

Kjernesymptomet ved psykose kan beskrives som en gradvis manglende evne til å skille mellom seg selv og omverden. Det psykologiske forsvaret bryter sammen og vi blir usikre på hvem vi er og hva omgivelsene er. Forå fungere optimalt er alle mennesker avhengige av p være trygge på hvem de er. under press (det vi kaller "opplevd stress" kan denne evnen (selvoppfatningen) brytes ned og vi kan bli lettere eller mer alvorlig forvirret. Utifra dette kan vi forklare alle de andre symptomene på en logisk måte: Med økende opplevd stress brytes det psykologiske forsvaret, våre vanlige psykologiske mekanismer sammen.

Vanlige symptomer på psykose: forvirret tankegang, vrangforestillinger, hallusinasjoner, liten motivasjon, forandringer i følelsene.

I tillegg har pasienten andre symptomer som angst, depresjon trøtthet etc. som er symptomer vi alle kjenner når vi sliter med psykiske problemer. Og vi må ikke glemme at den viktigste følelsen og opplevelsen er lidelsen, smerten og fortvilelsen. Og husk: Symptomene utvikler seg alltid gradvis, hos noen fortere enn andre..

FORVIRRET PSYKOTISK TANKEGANG

Hverdagstankene som tillater oss å leve et normalt liv blir forvirrede og gir ikke skikkelig mening.Noen tror tilogmed at andre påvirker tankene deres eller at de kan påvirke andres tanker eller tilogmed at andre kan lese tankene deres.

Den greske filosofen Aristoteles sa en gang at det å tenke er å snakke med seg selv. Tankene er noe av det mst personlige vi har, men hvor kommer de fra? Dersom du sitter og tenker på noe og opplever at tankene plutselig "faller deg inn" eller at du etter en tid sitter og tenker på tid som du "ikke hadde tenkt at du skulle tenkte på". Hvor kommer disse tankene fra? Finnes det en slags produksjon av tanker som du ikke styrer eller som kommer fra en ukjent side av deg selv? Slike refleksjoner er helt naturlige å ha og har f.eks opptatt filosofer i mange hundre år. Når man ikke er spesielt stresset og føler seg trygg på seg selv sine egne følelser og har gode relasjoner til andre vil slike refleksjoner ikke føre til spesielle bekymringer eller problemer. Mèn, når fok blir svært stresset eller opplever at de ikke har kontroll over egne "jeg-grenser" kan de begynne å fundere på disse tingene. Noen stirrer på sine egne tanker og får en rar opplevelse at det ikke er dems egne. Andre opplever at de har tanker som de ikke vil eller "kan" tenke, det kan være ekle tanker eller forbudte tanke om seksuelle og voldelige ting som de ikke uten videre ønsker å tenke. Dersom man først begynner å få slike følelser rundt egen tenknin er veien kort til å tenke at ens egne tanker ikke er ens egne. Disse tankene kan man da oppleve komme fra Gud eller andre mennesker eller djevelen. Noen opplever at andre stjeler eller setter inn tanker og når slike opplevelser varer over tid, vil de ofte føre til etablering av systemer om vrangforestillinger som er med på å forklare de merkeligste opplevelsene. Disse tankeforstyrrelsene fører til at personen med psykose ofte får problemer med å snakke fornuftig,konsentrere seg følge medi en samtale eller huske ting. Alle tankene er rotet sammen. Noen mennesker kan bli opptatt av en tanke, og dermed utelukke andre, eller av små detaljer slik at ting ikke blir sett på som et hele.

PSYKOTISKE VRANGFORESTILLINGER

Når mennesker opplever tankeforstyrrelser over tid, eller har en spesiell oppfattelse av seg selv eller omverden over tid, vil noen utvikle det vi kaller vrangforestillinger. Dette er ikke alltid feilaktige forestillinger om verden eller en selv, men mer "vridde" måter å forstå ting og hendelser på. Ofte har de en egen "logikk" som det kan være vanskelig å argumentere mot. Det viktigste kriteriet som må oppfylles for at vi skal kunne kalle andres menneskers idèer for vrangforestiller er at de fører til dårlig fungering i forhold til andre mennesker. I prinsippet må vi akseptere at mange mennesker har idèer om verden som vi ikke forstår, men i det øyeblikket slike forestillinger fører til at man ikke orker å være sammen med andre, ikke makter å gå på jobb eller fungere i familien, kommer i krangel elle rkonflikter med andre osv. da har psykiatrien et ansvar for å hjelpe.

depresjon
Visste du at Niacin hevdes å kunne kurere
schizofreni og psykose? B-vitaminer lagres ikke i kroppen, men skilles ut gjennom urin og svette. Daglig tilførsel gjennom kosten er derfor spesielt viktig.

KLIKK HER FOR Å BESTILLE NIACIN
(B 3 vitamin) i store doser!

En vrangforestilling er en vridd oppfatning hos en person som ikke er felles for andre med samme kulturelle bakgrunn. Personen er så overbevist om sin vrangforestilling at de mest logiske motargumentene er nyttesløse. F.eks kan måten bilene er parkert på utenfor huset overbevise vedkommende om at han blir overvåket av CIA,, en person kan sitte på toget og se en annen personnen brette sammen en avis - hun vil plutselig og med total overbesning tro at det er et tegn på at hun er valgt ut til å føde en ny Kristus. Vi ser at personen det gjelder mistolker hendelser i omgivelsene og tror at det har noe med han eller henne å gjøre. Det beste eksempelet er kanskje når folk tror de er omtalt på TV, det som skjer på skjermen har noe spesielt med akuratt dem å gjøre.

PSYKOTISKE VRANGFORESTILLER
FOREKOMMER I FLERE FORMER

Paranoid vrangforestilling - En oppfatning av at man blir overvåket og utvalgt av en skadelig årsak.

Storhetsidèer - Tro på at man har spesielle evner, at man f.eks er en viktig religiøs leder, politiker eller vitenskapsmann.

Depressive vrangforestillinger - tro på at man er ksyldig i en forferdelig forbrytelse eller ansvarlig for grusomme hendelser i verden.

Psykotiske vrangforestillinger kan føre til bisarr oppførsel. en som helt alvorlig tror at han blir overvåket av fremmede kan sitte opp ehele natten og bli svært hemmelighetsfull. En annen kan være overbevist om at hun har fått et kall fra Gud til å lede menneskene inn i det utvalgte land og kan dermed stoppe forbipasserende for å rekruttere dem til Sandefjord. Dette kan innebære stor risiko for henne. For noen mennesker kan vrangforestillinger være ganske harmløse og til og med en kilde til trøst. For andre kan de være alvorlige og skape farlige situasjoner. En som f.eks føler seg konstant straffet kan få selvmordstanker.

FORANDRINGER I FØLELSENE

Et annet symptom som ofte forbindes med psykose, er en forandring i hvordan en person føler seg, ofte uten noen åpenbar grunn. En psykotisk episode begynner ofte med en stemmningsofrandring, noen ganger oppstemhet, men vanligvis føler en seg nedfør. Følelsene blir etterhvert tilsynelatende avstumpede, man føler mindre nn man pleier, eller viser minde følelser for dem rundt seg. Det er viktig å ha klart for seg at følelsene, eller følelseslivet ikke er forsvunnet, men at pasienten, som en slags beskyttelsesreaksjon mot vonde og vanskelige følelser, trekker seg tilbake fra kontakt med omverden. Viktige hendelser kan behandles med noe som ligner likegyldighet. Enkelte kan ha upassende reaksjoner f.eks fnise nårde mottar triste meldinger. Sagt på en anen måte, når følelsene blir for massive, når følelsestrykket blir for stort, kan psykose bli resultat.

HVA ER ÅRSAKENE?

Det er et faktum at vi selv etter hundre års forskning på psykoser,, ikke vet med sikkerhet hva som forårsaker dem. En psykotisk episode utløses av stress. Psykosen eller forvirringen er årsak til forandringer i måten hjernen fungerer på. Husk at for hver gang vi hører eller ser noe så sendes tusenvis av impulser gjennom hjernens forskjellige baner. En av hjernens viktigste oppgaver er å sende informasjon fra en del av hjernen til en annen. Dette foregår ved spesielt kjemiske budbringere som kan bevege seggjennom cellene.

Når noen har en psykose er hele budbringersystemet i hjernen i ubalanse og vi snakker om en slags kortslutning. Signalene går i "hytt og vær" og indre og ytre impulser går om hverandre. Kort sagt: kaos. Det kan også skyldes en kjemisk ubalanse i deler av hjernen, noen ganger for mye noen ganger for lite av en av disse kjemiske budbringerne. Signalbanene i hjernen kan sammenlignes med jernbanespor. Ved en psykose er skiftesporet "låst" i feil stilling slikt at impulsene i hjernen går feil vei. Derfor går f.eks ytre stimuli over i de sporene egne tanker til vanlig går i. Derfor klarer heller ikke den som har en psykose å skille mellom egne tanker og ytre sanseintrykk. Dette er bakgrunnen for den forandringen den syke opplever.

De fleste medisinene for psykotiske tilstander virker ved å kjemisk stabilisere denne ubalansen (på samme måte som diabetikere tar insulin for å kompensere for mangelen av dette hormonet i kroppen)
Visste du at Niacin hevdes å kunne kurere
schizofreni og psykose? B-vitaminer lagres ikke i kroppen, men skilles ut gjennom urin og svette. Daglig tilførsel gjennom kosten er derfor spesielt viktig.

KLIKK HER FOR Å BESTILLE NIACIN
(B 3 vitamin) i store doser!

Psykiatrien er egentlig bare i begynnerfasen av å forstå hva som skjer når noen utviler en psykotisk lidelse. Det gjenstår mye forskning før vi får et klart bilde av årsakene oghvoran disse tilpasser seg behandling.

ER PSYKOSE ARVELIG?

De fleste som utvikler en psykotisk lidelse har ingen familiemedlemmer med denne sykdommen. For noen psykotiske lidelser finnes det ikke noen arvelighet i det hele tatt. For andre, særlig de med mer alvorlige tilstander som schizofreni og bipolar lidelse antyder vitenskapelige funn at den genetiske faktor spiller en rolle hos enkelte mennesker, men også da er det bare en av mange faktorer, på samme måte som ved hjertesykdom og diabetes. Det er vist ved et forsøk på frivillige at alle kan bli psykotiske! Hvis vi isolerer et menneske fullstendig i flere dager fra kontakt med andre mennesker og sanseintrykk vilalle bryte sammen. Og under ekstreme påkjenninger som ved f.eks krig kan alle få et sammenbrudd. Bipolar lidelse viser flere tegn på arvelighet.

 

JustAnswer.com


STOFUTLØST PSYKOSE

Dette er en psykose som utelukkende er fremkalt av stoffmisbruk.Ved en stoffutløst psykose oppstår symptomer raskt og varer relativt kort tid, timer til dage, inntil virkningen av stoffet avtar. Desorientering, hukommelsesproblemer, og visuelle hallusinasjoner er de vanligste symptomene. Visse narkotika assosieres med utviklingen av psykotiske lidelser: Hasj, kokain, speed, amfetamin, LSD, ecstasy og fleinsopp.

Diagnosen er ikke helt enkel. Noen ganger forårsakes en kortvarig psykose. Andre ganger kan den utløse en mer alvorlig psykotisk tilstand, som schizofreni hos enkelte som allerede er sårbare for det.

(Alt som kreves er en blås hasj og paranoia og andre symptomer kommer strømmende på.)

PSYKOTISKE HALLUSINASJONER

Når grensen mellom jeg og omverden er uklar, kan vi forstå at det blir vanskelig å skill emellom ytre stimuli (sanseintrykk som lyder lukt etc.) og at en person kan tro at han ser, hører, lukter eller smaker noe som ikke er der. Det mest vanlige er at de hører stemmer som ingen andre kan høre, enes egne tanker høres ut som stemmer inne i hodet, eller som stemmer utenfra.

Noen ganger vil mennesker som har tankeforstyrrelser oppleve at tankene de tenker ikke er deres egne. Prøv å tenke en tanke som ikke er din egen! Det høres ut som noen snakker til deg! En del av de som utvikler psykose opplever at de hører stemmer. Ofte vil de i begynnelsen eller i perioder som f.eks kvelden oppleve at disse stemmene er ens egne tanker men etterhvert vil de ha slike opplevelser mye av tiden. Stemmene kan mase, være krenkende eller morsomme. De kan be en gjørte spesielle ting kommenterer ofte kritisk det man holder på med, eller gjentar tankene høyt. Mange roper til stemmene eller ler av de morsomme kommentarene til hører.

"Stemmene snerrer om hvor verdiløs hun er, de kommer til o gmed med sarkastiske kommentarer om hva hun tar på seg når hun kler seg om morgenen."

Noen mennesker hører bare stemmer av og til, andre nesten konstant. Mens stemmene er ubehagelige for de flets ekan de for enkelte tilby vennskap og betryggelse. Å se ting som ikke er (visuelle psykotiske hallusinasjoner) er mindre utbredt. Dette skjer oftest når psykosen skyldes medikamentmisbruk. Det kan også oppstå hallusinasjoner med smak og lukt slikt at noe som synes å være en merkelig smak av mat kan føre til at personer som føler seg paranoide tror at de blir forgiftet. Berøringshallusinasjoner forekommer også. Hallusinasjoner oppleves ofte som virkelig for personen som har dem og blir som regel fullstending akseptert. Det er derfor ikke overraskende at de kan føre til sinnsopprør og bekymring. Husk at også når det gjelder hallusinasjoner vil det være snakk om gradvis utvikling, fra en begynnende usikkerhet til total overbevisning. Og, når bedringen kommer vil den også være gradvis..

DÅRLIG MOTIVASJON

Mangel på motivasjon kan enten være primar og utrykkes som manglende interesse for ting, tilbaketrekning eller nedsatt aktivitet, eller sekundær som en følge av andre symptomer på psykose. Noen ganger undervurderer vi eller glemmer vi dette. Vi må da huske på at vi ikke snakker om giddesløshet, latskap eller manglende vilje. Oftest skyldes dette en bunnløs følelse av håpløshet, utslitthet, angst og en slags lammelse av evnen til å tenke klart. Dette betyr at vedkommende altfor ofte trekkes seg tilbake fra familie, venner arbeidskollegaer eller naboer. De blir veldig dorske og tilbringer hele dagen forran tv skjermen. Hverdaglisge ting som å stå opp om morgenen eller ta oppvasken synes umulige.

(Bare det å vaske opp føles som en umulig oppgave for han enkelte dager... som om han ble bedt om å hoppe over en diger bresprekk..)

Dette skaper ofte irritasjon og blir en påkjenning for andre. Når vi oppmuntrer noen til å stå opp og gjøre noe er det viktig å huske på at oppførselen skyldes sykdommen og ikke latskap eller manglende tiltakslyst.

Angstdempende medisiner (Info om medisin til behandling av angst) Klikk her for å lese om det

Antidepressiva medisiner (Info om medisin for depresjon) Klikk her for å lese om det

Antipsykotisk medisin (Info om medisin for psykose) Klikk her for å lese om det