Apotek 1

Nå kan du bestille medisiner på nett i Norge.

Klikk her for å besøke apoteket

Vitus apotek

Bestill dine reseptpliktige medisiner hos Vitus Apotek.

Klikk her for å besøke apoteket

Sydenapoteket

Trenger du medisiner levert til Gran Canaria, Costa Blanca eller Costa Del Sol?

Klikk her for å besøke apoteket

Schizofreni/schizofren lidelse .
Les om schizofreni lidelse her.

SCHIZOFRENI

FRA GRESK: SCHIZOS (Å SPALTE) + PHRENOS (SINN)

Ordet schizofreni høres avansert ut og er på mange måter et skremmende ord. Det som må sies med en gang er at schizofreni ikke har noe med spaltet personlighet å gjøre. Schizos betyr spaltet i mange deler, dette skal illustrere de forskjellige delene av hjernen som har problemer med å kommunisere med hverandre. Og phrenos betyr sinn eller hjerte. På norsk oversettes ordet best med begrepet "alvorlig forvirring". Denne forvirringen er slik at den det gjelder får angst depresjon og store problemer med å skille mellom seg selv og omgivelsene. Det kan f.eks bety at ens egne tanker kan høres ut som stemmer utenfra (hallusinasjoner) eller at det en sier eller gjør blir tillagt helt spesielle betydninger (vrangforestillinger). Et annet eks. på denne nedsatte evnen til å skille mellom hva er meg og hva er omgivelsene er at pasienten kan bli usikker på om det f.eks er han de snakker om når de forteller noe på radio eller TV eller når noen ler langt borte..

depresjon
Visste du at Niacin hevdes å kunne kurere
schizofreni og psykose? B-vitaminer lagres ikke i kroppen, men skilles ut gjennom urin og svette. Daglig tilførsel gjennom kosten er derfor spesielt viktig.

KLIKK HER FOR Å BESTILLE NIACIN
(B 3 vitamin) i store doser!

Schizofreni er ikke en sykdom i tradisjonell forstand men et syndrom. Et syndrom vil si en samling av symptomer og tegn som tilsammen utgjør en spesifikk lidelse eller forstyrrelse. Schizofreni er sannsynligvis ikke bare en men en gruppe av alvorlige mentale sykdommer, som kan behandles. Schizofreni er sjeldent, like sjelden som ungdomsdiabetes. Vi regner med at vi får 5-10 nye tilfeller pr 100.000 innbyggere pr år. Sagt på en annen måte i Stavanger får ca. 5.10 unge mennesker hvert år som uitvikler schizofreni.Selv om vi får nye tilfeller hvert år er det dessverre slik ennå at i ca. 25% av tilfellene blir tilstanden kronisk. Vi tror det skyldes at vi ennå kommer for sent til med behandlingen. For unge mennesker idag som er i ferd medå utvikle psykose går det opptill 3 år før de kommer til behandling hos psykolog eller psykiater.

 

JustAnswer.com


TIDLIGE TEGN VIL VÆRE:

Markert isolasjon eller tilbaketrekking.
Markert svikt i sosiale roller.
Markert underlig atferd. (F.eks at pasienten samler på søppel hamstrer mat eller snakker med seg selv offentlig.)
Markert svikt i personlig hygiene.
Uvanlig eller avflatet følelsesmessig affekt.
Vg eller omstendelig tale, eller markert reduksjon av talen.
Underlige trosoppfatninger eller magisk tenkning som influerer på atferden og som ikke er i tråd med kulturelle normer som f.eks overtro, tro på "clairvoyance", telepati, opplevelse av å ha en sjette sans eller at andre kan føle hva jeg føler eller selvhenføring.
Uvanlige perseptuelle opplevelser, f.eks gjentatte illusjoner, eller at man føler at en kraft eller person som ikke er tilstede er tilstede.
Markert mangel på intiativ, interesse eller energi.

Til enhver tid vil omrking 3 av 1000 mennesker ha en psykose, andre vil blitt fullstendige friske eller være mellom to episoder. Bort imot 75% av dem som rammes er unge mennesker i alderen 16-25år. Både menn og kvinner rammes men det synes som om menn utvikler sykdommen tidligere enn kvinner.

Angstdempende medisiner (Info om medisin til behandling av angst) Klikk her for å lese om det

Antidepressiva medisiner (Info om medisin for depresjon) Klikk her for å lese om det

Antipsykotisk medisin (Info om medisin for psykose) Klikk her for å lese om det